Skriv til meg: tomas@tomasjevne.no

Språk er infrastruktur – språk hjelper mennesker. Språk er helt avgjørende for å bli hørt og forstått. Prioriterer du å investere i den infrastrukturen?  

Mennesker trenger andre mennesker. Enten det er for å kjenne seg mindre alene eller for å utveksle tanker, tjenester, varer og gjøre avtaler, trenger vi hverandre. Vi gjennomfører stadig transaksjoner med hverandre. Det betyr ikke at vi setter en pris i penger på det vi gjør, men vi bytter ideer og større og mindre tjenester hver dag slik at vi til sammen blir litt lykkeligere. Og litt mindre alene.

Da jeg i sommer skulle handle i en dagligvareforretning i Albania, var jeg glad for at de fleste varer har en visuell utforming som er gjenkjennelig over landegrensene. Bananer ser ut som bananer i Albania som i Norge. Og kaffe kan vi stort sett gjenkjenne på bilder av en kopp med noe varmt og svart i.

Jeg kjente meg veldig hemmet likevel. Jeg hadde ingen måte å formidle verken hva jeg ønsket meg eller hva jeg ellers tenkte. Det var en språkbarriere der. Språket er så selvsagt at vi glemmer av det.

Språket er den viktigste infrastrukturen for handel, for utveksling av ideer og for formidling av både behov og tilbud. Likevel farer vi over det med en harelabb.

Skap forståelse med språket

Folk må skjønne hva du driver med og hva du vil for at de skal kunne bruke deg, enkelt og greit. Det har også jeg fått høre. For det er noe uklart hva Tomas Jevne Tekst driver med. «Tekst», liksom?

La meg si at jeg leverer infrastruktur for mellommenneskelig samhandling i skriftlig form.

Du ble ikke så mye klokere?

Hvis jeg sier at jeg hjelper folk å formidle et budskap om hvem de er, blir det noe annet.

Språket gjør at vi kan formidle. Derfor er det like viktig å investere i et tydelig og klart språk som gir minst mulig grunn til misforståelse. Du bruker sikkert «kundereisen» og andre metaforer og modeller for å se hva som hindrer salg og henvendelser ellers. Men investerer du i språket?

Nei. Du gjør som regel ikke det. Alle kan jo norsk. Alle kan skrive.

Det er for så vidt sant. Du har budskapet ditt, noe du ønsker å formidle. Og kanskje treffer du, også. En hel del mennesker greier å treffe med budskapet.

La oss si at du ikke gjør det. Og at du er trygg på at det du vil formidle både er riktig og viktig. Likevel er det ingen som engasjerer seg. Alt annet er på stell. Du har sosiale medie-profiler, nettside og alt det der. Antakeligvis er all annen infrastruktur som det sies på anglo-amerikansk, «top notch», eller tipp topp. Du bare når ikke gjennom.

Kanskje skal du be om hjelp? Kanskje du skal finne en samarbeidspartner som kan både språk og kjenner grunnprinsippene og metodene for å skape en fortelling som treffer?

For det er fortellingen din som bygger identiteten din om hvem du er hos andre. Og språket er den motorveien identiteten kjører ut til målgruppene dine med.

Så sett av litt i budsjettet til en investering i infrastruktur, også på noe så grunnleggende som språk.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *